Історія бібліотеки

Лубенська центральна районна бібліотека імені Володимира Малика. Свою історію вона веде з 1921 року, коли, як свідчать архівні документи, бібліотечною секцією відділу політосвіти було вирішено створити в Лубнах Полтавської гу­бернії "Централь­ну книгозбірню з трьома відділами: науковим, белетри­стичним і дитя­чим".

У «Звіті Лу­бенської окружної інспектури Народ­ної освіти, за 1924/ 25 навчальний рік» в розділі «Бібліо­течна робота» сказано: «В Лубнах мається центральної бібліотека. Зав. бібліотекою виконує функції ок­ружного бібліотекаря, керує бібліо­теками округу...». На жаль, у роки Другої світової війни набуте в бібліо­течній галузі було втрачено, а книжковий фонд знищено. Та відразу після звільнення Лубен від німецько-фашистських загарбників, завдяки старанням всіх лубенців, бібліотека-відновлює свою роботу. В 1949 році районна бібліотека знаходилась в одній кімнаті житло­вого будинку в провулку вул. К. Маркса (зав. Наталія Степанівна Сідньова (1949-1954). Бібліотека надавала методичну і практичну допомогу сільським книгозбірням, організовувала бібліотечні пункти, проводила масові заходи. В 1954 році в бібліотеці вже налічувалось понад 20 тис. прим, книжкового фонду та 1500 читачів, очолювала бібліотеку Віра Гнатівна Сердюк (1954-1970). Неодноразово бібліо­теку за досягнуті успіхи нагород­жували дипломами і грошовими преміями. В 1962 році районна бібліотека для дорослих знаходилась по вул. К. Маркса,13. Займала площу 460 кв. м. В читальному залі налічувалось 40 місць. Книжковий фонд складав 32110 прим., об­слуговувалось 3872 читачі.

Довгі роки адресу Лубенської ЦРБ імені Володимира Малика знав майже кожен житель міста і району. Адже в 60-х роках в Лубенському районі йшло широке будівництво соціально – культурних закладів. Будувалися клубні та бібліотечні приміщення в селах. І в далекому 1967 році, коли було збудовано районний Будинок культури по вул. Шевченка 2/2 її було переведено в спеціально виділене приміщення площею понад 450 кв. м. Влада приділяла велику увагу роботі бібліотек, як центрів виховної і освітньої роботи, створювала бібліотеки на громадських засадах, організовувалась робота з продовженим робочим днем. З 1970 року бібліотеку очолювала Ольга Василівна Юрченко. Статус районної бібліотеки зберігався до 1977 року. З 1977 року — Лубенська центральна районна бібліотека Лубенської централізованої біблі­отечної системи (директор Ніла Іванівна Бондаренко), а з 1998 року бібліотека носить почесне ім'я великого Майстра слова, українського письменника, на­шого земляка В. К. Малика (з 1997 р. очолює бібліотеку Валентина Іванівна Сьомак).

В 2007 році бібліотека вимушена змінити свою адресу – проспект Володимираський, 43 та Шевченка, 18.

Протягом всіх років існування, незалежно від статусу, бібліотека виконувала покладені на неї функції. І завжди її діяльність, була тісно пов’язана із суспільно-політичним розвитком Лубенщини. Зокрема, значним був внесок книгозбірні у подолання неписьменності у 20-ті роки. У важкі воєнні роки під час окупації збереження частини фонду праців­никами могло коштувати їм життя.

Нині бібліотека - найбільше регіональне сховище документів, щорічно тут обслуговується понад 6000 користувачів. Це невід'ємна складова культурного життя району — головна ланка бібліотечного обслуговування.

З року в рік книгозбірня під­німалася сходинками визнання та авторитету регіональної бібліотеки Посульського краю, з відповідним рівнем кадрового і матеріально-технічного забезпечення. Працею кількох поколінь фахівців, бібліотекарів за покликанням посіла достойне місце в Інформаційному просторі не лише району, а й області. В найскрутніші часи свого існування бібліотека імені Володимира Малика — ініціатор багатьох районних кон­курсів, постійний організатор пре­зентацій, книжково-ілюстративних виставок. Відродження національних традицій, краєзнавство — один із пріоритетних напрямів роботи закладу. Зусиллями працівників зібрано і систематизовано краєзнавчі матеріали, які є одними з найкращих в області. З 2001 року в бібліотеці діє районний клуб «Надвечір’я», гордість нашого краю. Ще клуби за інтересами «У дружньому колі», «Веселі долоньки» та «Посмішка». Це лише мала частка тієї роботи, яка ведеться бібліотекою з популя­ризації надбань Лубенщини. Нові реалії змушують займатися і пошуковою працею. Працівники підтримують тісні зв'язки з місцевими краєзнавцями. Систематично вдосконалюються фор­ми і методи роботи з читачами відпо­відно до вимог часу. Для поповнення фонду ЦРБ залучаються позабюджетні кошти. Організовано гро­мадську акцію «Збережемо бібліотеку». Помітного розвитку набула робота на допомогу утвердження ук­раїнської державності, вихо­вання національної самосвідомості.

Сьогодні, коли центральна ра­йонна бібліотека імені Володимира Малика відзначила свій 90-річчя, з гордістю хочеться згадати працівників, які багато енергії І знань доклали в розвиток бібліотеки. Це колишні її завідувачі, які вже називалися. Бібліотекарі — О. Матвієнко, Є.Матяш, О.Ільченко, Л.Харіна, Н.Стрілець, Р. Корнет, Л. Луценко З.Оленовська та багато Інших. І сьогодні у ЦРБ працюють кваліфіковані спеціалісти Н. Замараєва., Л. Іваненко, О, Михлик, Т. Богданова. Особлива надія покла­дається на молодих спеціалістів Т. Цявук Т.Сафронову, Н.Мусієнко, Л.Гончарук, Н.Бородавку, О.Самойленко, О.Ходоровську, В. Курильчук.

Віриться, що згуртований творчий колектив однодумців на чолі з В.Сьомак діждеться часу, коли в державі зрозуміють, що завдяки бібліотекам підтримується духовне здоров'я нашого суспільства. Переконані, що місце­ва влада зробить все можливе і неможливе, аби нарешті надати повноцінне приміщення для районного Храму книги

Найбільше ж потрібна виважене державна політика стосовно бібліотек адже лише на голому ентузіазмі їхні працівників неможливий прогрес бібліотечній справі.

А поки що працівники Лубенської ЦРБ імені Володимира Малика роблять все можливе щоб бібліотека І надалі відповідала своєму призначенню.

90 - це одночасно святкова дата і поштовх для подальшого удосконалення бібліотеки як духовного осередку культури, інформаційного і дозвільного центру Посульського краю.

Бібліотека імені Володимира Малика сьогодні – інформаційний, освітній, культурний, дозвілекий заклад. Вона обслуговує 6000 користувачі. А також:

· Біля 33 тис. примірників книг,

· 163 назви періодичних видань, інші документи.

· Книговидача - біля 240 тис. джерел інформації.

· Відвідування - біля 30000

· Виконує понад 1000 бібліографічних довідок.

Методичний центр для 38 філій району та бібліотек інших систем і відомств.

11 бібліотечних працівників.

Сьогодні бібліотека ім. Володимира Малика — сучасна, комп'ютеризована установа, яка надає інноваційні послуги. Мешканцям територіальної громади.

Кiлькiсть переглядiв: 293